เกี่ยวกับ G-MIS
ระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้ำบาดาล (GMIS) พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับองค์การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น เช่น อบต.,​ เทศบาล ในการบริการจัดการบ่อน้ำบาดาลในเขตของตน
เกี่ยวกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่อยู่
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54)
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 0 2299 3900
โทรสาร: 0 2299 3926
อีเมล: webmaster@dgr.mail.go.th

แผนที่