ระบบอยู่ในขั้นทดสอบระยะสุดท้าย เตรียมพร้อมลงสนามจริงเพื่อทดสอบระบบ

Image: