เเจ้งปัญหาของระบบ G- MIS ทางช่องทางนี้ได้เลยครับ หรืือเเนะนำติชมมาได้ที่นี่เลยครับ

1. พิกัดบ่อบางแห่งอยู่ในป่า
2. พิกัดบ่อบางแห่งหาไม่พบ (บางพิกัดอยู่กลางทะเลแอตแลนติก อินเดีย) แต่แสดงรายละเอียดว่าชื่อโครงการอะไร ก่อสร้างที่ไหน

เนื่องจากบ่อดังกล่าวไม่ได้ระบุพิกัด

กรอกข้อมูลการอนุญาตเจาะ/ใช้ ไม่ครบถ้วน

ทดสอบ

เนื่องจากบ่อดังกล่าวไม่ได้ระบุพิกัด