ท่านสามารถดูข้อมูลต่างๆ เเละดาวโหลดเเบบฟอร์ม ของกรมน้ำบาดาลได้ที่นี่ครับ นอกจากนี้ยังมีเเผนที่น้ำบาดาลระดับตำบลให้ ดาวโหลดครับ สามารถไปดูได้ตาม Link นี้ครับ
http://gcl.dgr.go.th/local_organize/index.html

Image: