ดาวโหลดรายงานไม่ได้ ออกมาจอเล็กๆ ไม่มีปุ่ม save หรือพิมพ์รายงาน