เฉพาะในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

Image: